Informacje

Informacje

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w osiemnastej edycji konferencji „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków”,
która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 roku w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101.

Niebawem na stronie pojawi się wstępny program ramowy, już teraz jednak zapraszamy na dwa wykłady zaproszone, które wygłoszą:

 • Prof. Bernhard Blümich (RWTH Aachen University, Institut fuer Technische
  und Makromolekulare Chemie)
 • dr hab. Tomasz Sawoszczuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra
  Mikrobiologii)

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konferencji, które wraz ze streszczeniem (maksymalnie 1 strona) i wskazaniem preferowanej formy wystąpienia (plakat lub referat) można zgłosić do dnia 24 października 2018 roku przez stronę internetową poprzez zakładkę „rejestracja”.

ANALIZA CHEMICZNA W OCHRONIE ZABYTKÓW, AChwOZ'XVIII
6-7 grudnia 2018 roku
Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych
 • Państwowe Muzeum Archeologiczne
 • Wydawnictwo Malamut

zapraszają na konferencję Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, AChwOZ'XVIII

Komitet Naukowy AChwOZ'XVIII

 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego
  dr hab. Barbara Wagner
 • Vice- Przewodnicząca
  prof dr.hab Ewa Bulska
 • Członkowie Komitetu Naukowego
  prof. dr hab. Piotr Targowski
  prof. ASP dr hab. Marzenna Ciechańska
  dr Elżbieta Pilecka-Pietrusińska
  Władysław Weker

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  dr Piotr Bieńkowski
  Luiza Kępa

W sprawach organizacyjnych konferencji prosimy o kontakt na adres
mailowy: p.bienkowski@malamut.pl

Osoby planujące prezentacje (ustne lub plakatowe) proszone są o zgłaszanie wystąpień wraz ze streszczeniem do 6 listopada 2018 r.
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa do 15 listopada 2018 r. Planuje się, że streszczenia wystąpień prezentowanych na konferencji, jak i streszczenia plakatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 300,00 zł (brutto)
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do Warszawy.

Osoby które się nie zarejestrowały proszone są o uiszczenie opłaty rejestracyjnej na konto:

Wydawnictwo MALAMUT
Bank PEKAO S.A. XV O. w Warszawie
nr 24 1240 2887 1111 0000 3389 0647
w tytule przelewu proszę wpisać „konferencja, imię i nazwisko uczestnika”
Opłata konferencyjna wynosi 300,00 zł (brutto), ostateczny termin wpłat to 25 listopada.

Koszty uczestnictwa zawierają:

 • opłatę rejestracyjną,
 • materiały  konferencyjne,
 • kawę i napoje w trakcie przerw,
 • udział w spotkaniu towarzyskim wieczorem 6 grudnia 2018 r.

Miejsce konferencji:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa