Informacje

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w siedemnastej edycji konferencji „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków”, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 roku w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy
ul. Żwirki i Wigury 101.

Niebawem na stronie pojawi się wstępny program ramowy, już teraz jednak zapraszam na dwa wykłady zaproszone, które wygłoszą:

dr Václav Pitthard Kunsthistorisches Museum Wien

dr hab. Magdalena Biesaga Wydział Chemii, Uniwersytetu Warszawskiego

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konferencji, które wraz ze streszczeniem (maksymalnie 1 strona) i wskazaniem preferowanej formy wystąpienia (plakat lub referat) można zgłosić do dnia 24 października 2017 roku przez stronę internetową poprzez zakładkę „rejestracja”.

ANALIZA CHEMICZNA W OCHRONIE ZABYTKÓW
7-8 grudnia 2017 roku
Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych
 • Państwowe Muzeum Archeologiczne
 • Wydawnictwo Malamut

zapraszają na konferencję Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków,  AChwOZ'XVII

Komitet Naukowy AChwOZ'XVII

 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego
  dr hab. Barbara Wagner
 • Vice- Przewodnicząca
  prof dr.hab Ewa Bulska
 • Członkowie Komitetu Naukowego
  prof. dr hab. Piotr Targowski
  prof. ASP dr hab. Marzenna Ciechańska
  dr Elżbieta Pilecka-Pietrusińska
  dr Dariusz Wilk
  Olga Syta
  Władysław Weker
KOMITET ORGANIZACYJNY:

  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
   dr Piotr Bieńkowski

W sprawach organizacyjnych konferencji prosimy o kontakt na adres mailowy: p.bienkowski@malamut.pl

Osoby planujące prezentacje (ustne lub plakatowe) proszone są o zgłaszanie wystąpień wraz ze streszczeniem
do 6 listopada 2017 r.
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa do 14 listopada 2017 r.
Planuje się, że streszczenia wystąpień prezentowanych na konferencji, jak i streszczenia plakatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.
Opłata konferencyjna wynosi 300,00 zł (brutto)
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do Warszawy.

Koszty uczestnictwa zawierają:

 • opłatę rejestracyjną,
 • materiały  konferencyjne,
 • kawę i napoje w trakcie przerw,
 • udział w spotkaniu towarzyskim wieczorem 7 grudnia 2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są rejestrację oraz dokonanie  wpłaty na konto do 25 listopada:
Wydawnictwo MALAMUT z dopiskiem „konferencja, imię i nazwisko uczestnika”
Bank PEKAO S.A. XV O. w Warszawie
nr 24 1240 2887 1111 0000 3389 0647

Prosimy również o podanie dokładnych danych dla wystawienia faktury VAT  (nazwa instytucji, adres, NIP). Faktury wyślemy zaraz po dokonaniu wpłaty lub będą do odbioru w czasie trwania konferencji.

Miejsce konferencji:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa