Informacje

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w dwudziestej konferencji Analiza chemiczna w ochronie zabytków, AChwOZ’2020. Konferencja będzie odbywała się w dniach 3-4 lub jedynie 4 grudnia br. Czas jej trwania uzależniamy od liczby zgłoszeń. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku, konferencja jest bezpłatna i odbędzie się zdalnie. 

Podczas uroczystego otwarcia konferencji w dniu 4 grudnia 2020 roku wykład zaproszony pt. „Virtual Unfolding of Folded Papyri” wygłosi prof. dr Heinz-Eberhard Mahnke z Freie Universität Berlin i Ägyptisches Museum und Papyrussammlung Berlin, Helmholtz-Zentrum Berlin (Niemcy).

Będziemy wdzięczni za możliwość wcześniejszego otrzymania Państwa zgłoszeń, co pozwoli nam jak najlepiej zaplanować nadchodzące wydarzenie. Wraz z linkiem do programu konferencji osoby, które zgłosiły uczestnictwo otrzymają dane do połączenia internetowego.

Równocześnie serdecznie zapraszamy do zgłoszenia wystąpień (15 do 20 min) poprzez przesłanie tytułu, autorów i streszczenia (max 3 strony z ilustracjami w pliku Word *.doc lub *.docx) na adres barbog@chem.uw.edu.pl w terminie do 23.11.2020. Streszczenia zostaną opublikowane w postaci broszury, która dostępna będzie wyłącznie elektronicznie z naszej stałej strony: http://analizazabytkow.pl/ oraz w postaci interaktywnej, przed konferencją ze stron Konsorcjum E-RIHS.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, AChwOZ’XX.

Komitet Naukowy AChwOZ’XX oraz Komitet Organizacyjny AChwOZ’XX

Patron Konferencji:
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – NIMOZ

Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl