Informacje

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w dwudziestej pierwszej konferencji Analiza chemiczna w ochronie zabytków, AChwOZ’2021. Konferencja będzie odbywała się w dniach 2-3 grudnia br. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku, konferencja jest bezpłatna i odbędzie się zdalnie. 
Podczas uroczystego otwarcia konferencji w dniu 2 grudnia 2021 roku wykład zaproszony pt. „Transition from the Carbon inks of Antiquity to the Iron-gall inks of the Middle Ages” wygłosi prof. dr Ira Rabin z Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin (Niemcy).
Będziemy wdzięczni za możliwość wcześniejszego otrzymania Państwa zgłoszeń, co pozwoli nam jak najlepiej zaplanować nadchodzące wydarzenie. Wraz z linkiem do programu konferencji osoby, które zgłosiły uczestnictwo otrzymają dane do połączenia internetowego.
Równocześnie serdecznie zapraszamy do zgłoszenia wystąpień (15 do 20 min) poprzez przesłanie tytułu, autorów i streszczenia (max 3 strony z
ilustracjami w pliku Word *.doc lub *.docx) na adres barbog@chem.uw.edu.pl w terminie do 10.11.2021. Streszczenia zostaną opublikowane w postaci broszury, która dostępna będzie wyłącznie elektronicznie z naszej stałej strony: https://analizazabytkow.pl/ 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, AChwOZ’XXI.
Komitet Naukowy AChwOZ’XXI oraz Komitet Organizacyjny AChwOZ’XXI

Patron konferencji:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – NIMOZ
Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl