Program Konferencji

PROGRAM KONFERENCJI
AChwOZ'18

Miejsce obrad:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Wydział Chemii UW
ul. Żwirki Wigury 101
Warszawa

Czwartek, 6. XII. 2018 r.

14:30–16:00Rejestracja

16:00–16:20 – Otwarcie konferencji

16:20–17:10 – B. Blümich: Non-destructive Testing of Tangible Cultural Heritage by Unilateral NMR

17:10–18:00Tomasz Sawoszczuk: Co powie Ci „Dżi Si” (GC) – zastosowanie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas w badaniu obiektów historycznych

od 18:00 – Spotkanie uczestników konferencji przy lampce wina

Piątek 7. XII. 2018 r.

Miejsce obrad:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Wydział Chemii UW
ul. Żwirki Wigury 101
Warszawa

Sesja I
9:00–9:30 – Rozpoczęcie II dnia konferencji, słowo wstępu

9:30–10:00Sylwia Svorová Pawełkowicz: Od złoża do palety malarza: źródła pigmentów miedziowych leżące na obecnym terytorium Polski (XVI-XVIII w.)

10:00–10:30 – Łukasz Bratasz: Proces nasycania spękań w warstwach malarskich

10:30–11:00 – Magdalena Iwanicka: Ocena stanu zachowania malowideł sufitowych Paula Petera Rubensa w Banqueting House Whitehall w Londynie z wykorzystaniem koherencyjnej tomografii optycznej – stan przed konserwacją

11:00–11:15 – Dyskusja

11:15–11:30 – Przerwa na kawę

Sesja II
11:30–11:45Piotr Targowski: Podsumowanie trzeciego konkursu MOLAB PL/FIXLAB PL

11:45–12:05Nadia Wywiórska: Zastosowanie makroskanera XRF do badania dwóch kompozycji malarskich osadzonych na jednym podobraziu w celu uzyskania potrzebnych informacji do ich rozwarstwienia.

12:05–12:25 – Katarzyna Zdeb: Analiza zawartości pożywienia w naczyniach ceramicznych pochodzących z badań archeologicznych

12:25–12:45 – Marta Krzyżanowska: Oznaczanie składu pierwiastkowego szklanych żetonów z OWR z terenów Polski metodą LA-ICP-MS – możliwości interpretacyjne

12:45–13:00 – Dyskusja

13:00–14:15 – lunch wraz z sesją plakatową

Sesja III

14:15–14:40 – Barbara Łydżba-Kopczyńska, The provenance studies of the ancient ceramic discovered in archaeological excavation in Sardinia

14:40–15:05 – Beata Miazga: Niezwykła kaptorga z Opola Groszowic- nowa odsłona zabytku w 50 rocznicę odkrycia

15:05–15:30 – Anna Tomkowska, Charakterystyka urządzeń Pogotowia Konserwatorskiego – mobilnego laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze oraz ich zastosowanie w badaniach dzieł sztuki

15:30–15:45 – Dyskusja

15:45–15:55 – Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy plakat konferencji AChwOZ'18

15:55–16:00 – Zakończenie konferencji