Program Konferencji

X Konferencja naukowa Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków

4 grudnia 2020 r. (piątek)

WEBINARIUM
obsługa połączenia: Piotr Targowski, w przypadku problemów z połączeniem proszę wysyłać e-mail na adres ptarg@umk.pl lub zadzwonić na numer 56 611 3206

PROGRAM

8:30 – 9:00

Początek transmisji, testowanie połączeń

sesja I

Prowadzący – dr hab. Łukasz Bratasz, prof. IKiFP PAN, Kraków

9:00 – 9:10

Otwarcie konferencji – dr hab. Barbara Wagner, UW

9:10–10:00

Heinz-Eberhard Mahnke – Virtual Unfolding of Folded Papyri – wykład plenarny

10:00–10:20

Angelika Bogdanowicz-Prus – Badania fizyczne i chemiczne do obrazu „Mater misericordiae – Madonna w płaszczu opiekuńczym”, Giovanni da Gaeta, rok powstania 1448, ze zbiorów Zamku Królewskiego

10:20–10:40

Magdalena Soboń, Łukasz Bratasz – Modelowanie ryzyka pękania rzeźb (i innych masywnych obiektów) drewnianych na skutek dynamicznych wahań klimatu

10:40–11:00

Anna Włodarczyk-Sętorek, Wioleta Ługowska – Badania technologiczne Raportu SS-Brigadenführera Jürgena Stroopa: „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr!” (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!)

11:00–11:20

Przerwa

sesja II

Prowadzący – prof. dr hab. Piotr Targowski, UMK i E-RIHS.pl

11:20–11:40

Piotr Targowski – Podsumowanie 5-go naboru wniosków MOLAB/FIXLAB.pl – rezultaty konkursu

11:40–12:00

Katarzyna Lech – Skarb Zygmunta Augusta w rękach chemika, czyli analiza barwników organicznych w arrasach

12:00–12:20

Anna Mikołajska, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Paweł Banyś, Ignacy Jakubczyk – Badanie drewnianych figur Świętych Ojców Kościoła z nawy głównej katedry krakowskiej z wykorzystaniem dwuźródłowej tomografii komputerowej

12:20–12:40

Magdalena Dyda, Adam Pyzik, Oliwia Buchwald-Zięcina, Ewa Wiłkojć – Pierwszy muzealny mikrobiom – wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”

12:40–13:0

Tomasz Kalicki, Wojciech Głuszewski, Marcin Frączek, Paweł Przepióra, Krzysztof Żurek – Wykorzystanie datowań OLS w interdyscyplinarnych badaniach stanowisk archeologicznych na przykładzie Jatwiezi Dużej (NE Polska)

13:00–13:15

Katarzyna Hryniewicka, MS Spectrum – Spektroskopia FTIR i Ramanowska w analizie obiektów zabytkowych

13:15–13:25

Jan Bulas1*, Anna Mikołajska2,3, Michał Płotek2, Magdalena Okońska-Bulas4 – Badania denarów subaeratów przy użyciu radiografii cyfrowej (plakat)

13:25–13:45

Przerwa

sesja III

Prowadzący – dr hab. Tomasz Łojewski, prof. AGH, Kraków

13:45–14:00

Michał Kużdżał, Labsoft – Spektrometry mikrofluorescencji rentgenowskiej Bruker Nano – nieinwazyjna analiza chemiczna w ochronie zabytków

14:00–14:15

Aneta Gawryszewska, Tomasz Dziedzicki, Softwarely – Nowoczesny bezprzewodowy monitoring parametrów środowiskowych wewnątrz i na zewnątrz muzeów rezydencjonalnych

14:15–14:35

Maria Goryl, Aleksandra Kisiel, Jolanta Pollesch, Anna Mikołajska, Małgorzata Walczak – Portret Marii Pusłowskiej Jana Matejki, ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius – odsłonić niewidzialne

14:35–14:55

Magdalena Dyda, Łukasz Istel, Paulina Drabik, Oliwia Buchwald-Zięcina, Ewa Wiłkojć – Działania prewencyjne w Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu – analizy czynników deterioracyjnych

14:55–15:15

Barbara Wagner, Anna Czajka – Informacja o składzie pierwiastkowym atramentów – wskaźniki Neevela w badaniach wspomagających diagnostykę stanu rękopisów archiwalnych.

15:15–15:30

Podsumowanie, dyskusja, uwagi końcowe

Sponsorem Konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – NIMOZ.