Program Konferencji

PROGRAM KONFERENCJI
AChwOZ'17

Miejsce obrad:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Wydział Chemii UW
ul. Żwirki Wigury 101
Warszawa

Czwartek, 7. XII. 2017 r.

12:30–16:00 – Rejestracja

13:00–15:30 – Warsztaty

Poniższe warsztaty będą prowadzone równolegle. Osoby chętne do uczestniczenia w warsztatach proszone są o przesłanie informacji w których zajęciach zamierzają wziąć udział. Informacje prosimy przesyłać na e-mail: analityka@malamut.pl

  1. Zastosowanie mobilnej spektrometrii Ramanowskiej
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firmy wprowadzają do swoje oferty coraz mniejsze urządzenia. Jednym z nich jest spektrometr ramanowski Bravo który znajduje się ofercie firmy MS Spektrum. Bravo to niezawodny, wysoce zaawansowany przenośny analizator do identyfikacji substancji wykorzystujący spektroskopię Ramana. Zastosowana konstrukcja i technologie umożliwiają identyfikację zarówno ciemnych, fluoryzujących, jak i słabo rozpraszających próbek w przeciągu kilku sekund. Jego niewielkie wymiary, niska waga oraz rozwiązania bazujące na podwójnym laserze wzbudzającym zapewnia wszechstronne zastosowanie między innymi w nieniszczących badaniach konserwatorskich, analizie minerałów czy pigmentów.
  2. Obrazowanie tekstury obiektów metodą PTM RTI
    Wielomianowe mapy tekstury (zwane czasem obrazowaniem z transformacją połysku) to nowa technika tworzenia i obróbki komputerowej obrazów, służąca rejestracji i uwidocznieniu cech powierzchni obiektu. Powstały obraz pozwala na interaktywny wybór kąta oświetlenia powierzchni oraz zastosowanie algorytmów obróbki obrazu wydobywających w niezwykły sposób detale tekstury niewidoczne tak gołym okiem, jak i przy użyciu innych technik instrumentalnych. Metoda znalazła zastosowanie w badaniu i
    dokumentacji obiektów muzealnych (tabliczki z pismem klinowym, powierzchnie z warstwami malarskimi, manuskrypty na podłożu papierowym i pergaminie, pismo wgłębione, pieczęcie suche i woskowe, ceramika), w dokumentacji efektów działań konserwatorskich, a także w analizie kryminalistycznej śladów. Warsztaty składać się będą z części wprowadzającej do teorii i techniki rejestracji map tekstury z instruktarzem budowy własnego zestawu do rejestracji PTM RTI, oraz z części praktycznej, w czasie której uczestnicy będą mogli również zarejestrować obrazy dla przyniesionych obiektów.

15:30–16:00 – przerwa na kawę

16:00–16:20 – Otwarcie konferencji

16:20–17:10 – Václav Pitthard, Art of Chromatography – Chromatography in Art

17:10–18:00 – Magdalena Biesaga – Odzyskane kolory – dlaczego potrzebujemy
Chromatografii

18:00–18:15 – Piotr Targowski – Podsumowanie drugiego konkursu MOLAB
PL/FIXLAB PL

od 18:15 – Spotkanie uczestników konferencji przy lampce wina

Piątek 8. XII. 2017 r.

Miejsce obrad:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Wydział Chemii UW
ul. Żwirki Wigury 101
Warszawa

Sesja I
9:00–9:30 – Rozpoczęcie konferencji przez prof. dr hab. Ewę Bulską, dyrektor CNBCh

9:30–9:50 – Renata Czech Błońska – Najnowsze wyniki archeometrycznych badań
nietypowych paciorków z siarczku arsenu znalezionych na
wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Bodz k. Włocławka

9:50–10:10 – Kinga Winnicka – Wyniki badań powierzchni ornamentowanych
kościanych szpil z wczesnej epoki brązu (stan. Kichary Nowe, woj.
świętokrzyskie)

10:10–10:30 – Dominika Tarsińska-Petruk – Zastosowanie makroskanera XRF do badań
technologicznych ikon z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie

10:30–10:50 – Monika Szmit – Analiza fizykochemiczna jako alternatywa dla usuwania
przemalowań oraz metoda dokumentacji warstw nieodsłoniętych

10:50–11:05 – przerwa na kawę

Sesja II
11:05–11:45 – Łukasz Kownacki – Nowe możliwości obrazowania dóbr kultury

11:45–12:05 – Marcin Baranowski – Badania proweniencyjne Mezyjskiej oraz Dackiej
ceramiki typu terra sigillata z wykorzystaniem makroskopowej analizy
ceramologicznej oraz analizy chemicznej techniką WD–XRF oraz pXRF

12:05–12:25 – Agata Mendys – Wielkoobszarowy system obrazowania XRF do analizy
dzieł sztuki

12:25–12:45 – Edyta Bernady – Analiza technologii i stanu zachowania XV-wiecznych
warstw malarskich trzech witraży z klasztoru oo. Dominikanów w
Krakowie

12:45–14:15 – lunch
– sesja plakatowa

Sesja III
14:15–14:35 – Arkadiusz Kupczak – Dyfuzja i sorpcja pary wodnej w materiałach i
obiektach papierowych

14:35–14:55 – Elżbieta Szmit-Naud – Tajniki iluzji – technika wykonania i budowa
XVIII wiecznych „wystaw” scenicznych, źródła i badania

14:55–15:15 – Mateusz Biborski – Co łączy Kossaka i Ptolemeusza?

15:15–15:35 – Marta Zaborowska – Potencjał badawczy XVIII wiecznego cyklu
obrazów en grisaille na płótnie

15:35–15:55 – Podsumowanie konferencji i wręczenie nagrody za najlepszy plakat

15:55–16:00 – Zakończenie konferencji