Program Konferencji

WARSZTATY

Miejsce: Muzeum Narodowe w Warszawie, Pracownia Badań i Ochrony Muzealiów, Al. Jerozolimskie 59, Warszawa

Warsztaty pt.: Presentation of the three ENDLESS Metal tools poświęcone będą wykorzystaniu dedykowanych narzędzi informatycznych do badań metaloznawczych. Prowadzenie: Christian Degrigny

Środa, 29. XI. 2023 r.

9:00–12:30 Prezentacja narzędzia MiCorr
12:30–14:00 Przerwa na lunch
14:00–17:30 Prezentacja narzędzia DiscoveryMat

Czwartek, 30. XI. 2023 r.

9:00–12:00 Prezentacja narzędzia PLECO

KONFERENCJA

Miejsce obrad: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych ul. Żwirki Wigury 101, Warszawa

Czwartek, 30. XI. 2023 r.

od 14:00 Rejestracja
15:30–15:45 Otwarcie konferencji: Barbara Wagner
15:45–16:30 Christian Degrigny: Development of analysis tools to help diagnose heritage metals or acquisition of new skills to encourage interdisciplinarity between conservation professionals
16:30–17:15 Aldona Garbacz-Klempka: Archeometalurgia, metale interdyscyplinarnie
od 17:20 Spotkanie uczestników konferencji przy lampce wina

Piątek 1. XII. 2023 r.

SESJA I
9:00–9:05 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
9:05–9:25 Małgorzata Walczak, Edyta Bernady: Śląskie szkła barokowe z kolekcji polskich
9:25–9:45 Piotr Romiński, Henryk Stoksik: Konserwacja i problematyka rekonstrukcji mas i szkliw ceramicznych na przykładzie wybranych obiektów zabytkowych.
9:45–10:05 Katarzyna Lech: Karmazynowy, szkarłatny, pąsowy, rudy, ceglasty, purpurowy... czyli chemiczny rodowód czerwieni
10:05–10:25 Zuzanna Borek, Jarosław Adamowicz, Maria Goryl, Michał Płotek, Łucja Rodzik-Czałka, Wiesław Łasocha, Piotr Targowski: Zagadnienia badawcze dotyczące elementów dawnego ikonostasu z cerkwi pw. św. Sawy w Woli Korzenieckiej
10:25–10:45 Klaudia Kaniewska, Elżbieta Pilecka-Pietrusińska, Marcin Karbarz: Nanokompozytowy organożel — skuteczny materiał do usuwania dublażowych mas woskowo-żywicznych
10:45-11:05 Anna Litwin, Maria Goryl, Łucja Rodzik-Czałka, Michał Płotek, Anna Sękowska: Badania i konserwacja obrazu Włodzimierza Tetmajera „Scena rodzajowa na wsi” z 1889 r. z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Ustalenie palety malarskiej artysty oraz usuwanie masy emulsyjnej z odwrocia obrazu przy użyciu nanokompozytowego organożelu pNIPA-LAP
11:05–11:25 Przerwa na kawę i sesja plakatow
SESJA II
11:25–11:40 Michele Gironda: Prezentacja firmy LABSOFT
11:40–11:55 Maria Goryl: Zastosowanie makroskanera fluorescencji rentgenowskiej do obrazowania rozmieszczenia pierwiastków będących domieszkami do pigmentów naturalnych.
11:55–12:10 Beata Miazga: Nie tylko przy stole. Badania technologiczno-funkcjonalne noży żelaznych i stalowych
12:10–12:25 Tomasz Sawoszczuk, Julio Cesar Torres Elguera: ODOTHEKA — wyłapywanie, rekonstrukcja i konserwacja zapachów obiektów zabytkowych
12:25–12:40 Mariusz Błoński, Barbara Łydżba-Kopczyńska: Czy tylko znad Bałtyku? Badanie pochodzenia bursztynu z terenu ziem Polski w pradziejach i we wczesnym średniowieczu.
12:40–13:00 Piotr Targowski: Rezultaty ósmego naboru wniosków o dostęp do infrastruktury Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym.
13:00–14:15 lunch i sesja plakatowa
SESJA III
14:15–14:35 Łukasz Bratasz, Roman Kozłowski, Sergii Antropov: Trójwymiarowa higro- mechaniczna symulacja obrazu na desce z rozwiniętą siatką spękań
14:35–14:50 Sonia Bujok, Alexandra Bridarolli, Michał Łukomski, Łukasz Bratasz: Wpływ szybkich i wolnych zmian wilgotności względnej na obiekty wrażliwe
14:50–15:05 Wiktor Radziejowski, Joanna Sobczyk: Szum informacji analitycznych — postaw właściwe pytania
15:05–15:20 Monika A. Koperska, Jacek Bagniuk, Dominika Pawcenis, Julio Cesar Torres Elguera, Kaja Spilarewicz-Stanek, Alicja Rafalska-Łasocha, Justyna Syguła-Cholewińska, Tomasz Sawoszczuk, Joanna Profic-Paczkowska: Timeless, wirtualne muzeum zaginionych wynalazków
15:20–15:35 Anna Grzechnik, Chiara Mazzocchi, Mirosław Wachowiak: Wstępne rozpoznanie technologiczne i propozycja nieinwazyjnych badań modlitewnika Marii Stuart
do 16:00 dyskusja końcowa i zamknięcie konferencji