Program Konferencji

XXI Konferencja naukowa Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków

2-3 grudnia 2021 r.

PROGRAM

2 grudnia 2021 r. (czwartek)

10:00–10:30

Początek transmisji, testowanie połączeń

10:30-11:00

Otwarcie Konferencji: Ewa Bulska, dyrektor CNBCh UW oraz Barbara Wagner, przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

11:00–12:00

Ira Rabin – Transition from the Carbon inks of Antiquity to the Iron-gall inks of the Middle Ages

12:00–13:00

Grażyna Zofia Żukowska – Z czego to zrobione? Wykorzystanie spektroskopii oscylacyjnej w analizie dzieł sztuki.

13:00–13:30

Piotr Targowski – Ogłoszenie wyników konkursu ERIHS_PL

13:30–14:00

Dyskusja/Zakończenie 1 dnia konferencji

3 grudnia 2021 r. (piątek)

9:30–9:40

Barbara Wagner – Rozpoczęcie 2 dnia konferencji AChwOZ’XXI

9:40-10:00

Dominika Tarsińska-Petruk, Paulina Krupska-Wolas, Tomasz Wilkosz – XIV w. dyptyk „Zwiastowanie” z kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich – artefakt włoskiego malarstwa w świetle przekształceń historycznych

10:00–10:20

Sylwia Svorová Pawełkowicz, Barbara Wagner, Jakub Kotowski, Grażyna Zofia Żukowska, Bożena Gołębiowska, Petras Jokubauskas – Związki antymonu i niklu jako zanieczyszczenia pigmentów miedziowych

10:20–10:40

Anna Klisińska-Kopacz, Paulina Krupska-Wolas, Michał Obarzanowski, Katarzyna Waloszek, Julio del Hoyo-Meléndez – Badania techniki i technologii wykonania rzeźby Pięknej Madonny z Zagwiździa oraz figurki Dzieciątka.
Jeden czy dwa obiekty?

10:40–11:00

Anna Ryguła, Małgorzata Chmielewska, Paulina Krupska-Wolas, Zofia Maniakowska-Jazownik, Marta Matosz, Agata Mendys-Frodyma, Michał Obarzanowski, Aldona Stępień, Tomasz Wilkosz, Ewa Sobiczewska, Julio M del Hoyo-Meléndez – Spektroskopia ramanowska in situ oraz komplementarność technik analitycznych na przykładach badań konserwatorskich

11:00–11:20

Katarzyna Poznańska, Aleksanda Hola, Noemi Zabari, Marcin Strojecki, Roman Kozłowski, Łukasz Bratasz – Właściwości mechaniczne farb temperowych

11:20–11:30

Przerwa na kawę

11:30–11:50

Paulina Krupska-Wolas, Anna Ryguła, Anna Klisińska Kopacz, Elżbieta Kuraś, Julio del Hoyo Melendez – Spektroskopia Ramana i spektroskopia odbiciowa w zakresie krótkiej podczerwieni w zastosowaniu do badań obiektów bursztynowych

11:50–12:10

Beata Miazga, Józef Szykulski – Sztuka naskalna epoki przedceramicznej południowego Peru w badaniach interdyscyplinarnych

12:10–12:30

Magdalena Okońska-Bulas, Anna Mikołajska – Ceramika „wykonana na kole garncarskim” i ceramika „toczona” – techniki formowania naczyń w kulturze przeworskiej w świetle badań przy zastosowaniu radiografii cyfrowej

12:30–12:50

Angelina Rosiak, Joanna Kałużna-Czaplińska – Biomarkery archeologiczne napojów alkoholowych – marzenie czy wyzwanie?

12:50–13:00

Przerwa na kawę

13:00–13:20

Grzegorz Nehring, Ira Rabin – Witriolowe i niewitriolowe średniowieczne atramenty żelazowo-galusowe

13:20–13:40

Alicja Święcicka, Marta Chmielniak, Sevim Nur İnan, Anna Czajka, Marcin Strawski, Barbara Wagner – Wskaźniki Neevela jako nośnik informacji pierwiastkowej w badaniach spektralnych – od badań modelowych po diagnostykę konserwatorską

13:40–14:00

Barbara Łydżba-Kopczyńska, Czaja Tomasz, Rafał Cieśla, Grzegorz Rusek – Nieinwazyjne badania nad wiekiem zapisu niebieskich tuszy atramentowych

14:00–14:20

Wojciech Głuszewski, Hanna Lewandowska, Jarosław Sadło, Laurent Cortella –Radiacyjna konserwacja naturalnych i syntetycznych tworzyw polimerowych

14:20–14:40

Sergii Antropov – Zastosowanie skanera mikroskopowego do analizy siatki spękań

13:45–14:00

Podsumowanie – zakończenie konferencji AChwOZ’XXI