Program Konferencji

PROGRAM KONFERENCJI AChwOZ'19

Miejsce obrad: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

Wydział Chemii UW

ul. Żwirki Wigury 101, Warszawa

Czwartek, 5. XII. 2019 r.

14:30–16:00 – Rejestracja

16:00–16:20 – Otwarcie konferencji dr hab. Barbara Wagner, UW Warszawa

16:20–17:10Jürgen Schram, Gerrit Renner, Methula Kanagamayooran, Janina Schlag and Jens Düx – New Sampling Techniques for Archeometric Samples with Focus on antiquarian books and metal objects

17:10–18:00Magdalena Iwanicka, Ella Hendriks, Kathrin Pilz, Klaas Jan van den Berg, Patrizia Moretti, Marcin Sylwestrzak, Piotr Targowski – Koherencyjna tomografia optyczna - praktyczne zastosowania w konserwacji obrazów Vincenta van Gogha

od 18:00 – Spotkanie uczestników konferencji przy lampce wina

Piątek 6. XII. 2019 r.

Sesja I

prowadzący sesję dr hab.Łukasz Bratasz prof. IKiFP PAN, Kraków

9:00–9:15 – Rozpoczęcie II dnia konferencji, słowo wstępu

9:15–9:45Janusz Czop – Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych- nowe zadanie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

9:45–10:15 – Piotr Francuz – Głównym zadaniem wzroku jest stworzenie reprezentacji kształtu oglądanych rzeczy

10:15–10:45 – Wiesław Bartkowski – Rozwój metod sztucznej inteligencji

10:45–11:00 – Dyskusja

11:00–11:20 – Przerwa na kawę

Sesja II

prowadzący sesję prof. dr hab. Piotr Targowski, UMK Toruń

11:20–11:40Piotr Targowski – Podsumowanie konkursu MOLAB PL/FIXLAB PL

11:40–12:00Marcin Strojecki, Agata Mleczkowska, Łukasz Bratasza, Roman Kozłowski – Zabrudzenia historycznych wnętrz cząstkami pyłu zawieszonego

12:00–12:20 – Aldona Jedrusik – Perspektywy zastosowania zrównoważonego oczyszczania powierzchni tkanin zabytkowych

12:20–12:40 – Maria Goryl, Magdalena Wsół, Marta Lempart- Geratowska, Małgorzata Walczak – Próba rozpoznania warsztatu Franciszka Śmiadeckiego – twórcy XVII wiecznych przedstawień obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w oparciu o analizę fizykochemiczną wybranych obiektów

12:40–12:50Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz – Autentyfikacja i nano-znaczniki w konserwacji, restauracji i bezpiecznym obiegu dzieł sztuki

12:50–13:00 – Dyskusja

13:00–14:15 – lunch wraz z sesją plakatową

Sesja III

prowadzący SESJĘ dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, Uniwersytet Wrocławski

14:15–14:35 – Magdalena Grenda-Kurmanow – Zatrute dziedzictwo. Ocena występowania biocydów stosowanych do zabezpieczania obiektów zabytkowych przez szkodnikami na przykładzie zabytkowych zielników.

14:35–14:55 – Maria Urban-Dąbek, Natalia Gruszczyk, Lidia Łabuzek – Badania nad problemem korozji chemicznej drewna na przykładzie barków drewnianych  zlokalizowanych na terenie byłego KL Auschwitz II – Birkenau

14:55–15:15Wojciech Głuszewski, Magdalena Kmiotek – Radioliza drewna i papieru w konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym

15:15–15:35Magdalena Wróbel-Szypula – Na tropach historii produkcji barwników syntetycznych w Polsce oraz ich identyfikacja w obiektach muzealnych za pomocą spektroskopii FTIR-ATR

15:35–15:45 – Dyskusja

15:45–15:55 – Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy plakat konferencji AChwOZ'19

15:55–16:00 – Zakończenie konferencji