Informacje

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w dwudziestej pierwszej konferencji Analiza chemiczna w ochronie zabytków, AChwOZ’2021. Konferencja będzie odbywała się w dniach 2-3 grudnia br. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku, konferencja jest bezpłatna i odbędzie się zdalnie. 
Podczas uroczystego otwarcia konferencji w dniu 2 grudnia 2021 roku wykład zaproszony pt. „Transition from the Carbon inks of Antiquity to the Iron-gall inks of the Middle Ages” wygłosi prof. dr Ira Rabin z Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin (Niemcy) oraz wykład "Z czego to zrobione? Wykorzystanie spektroskopii oscylacyjnej w analizie dzieł sztuki." który wygłosi Dr hab. inż. Grażyna Zofia Żukowska Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej.
Będziemy wdzięczni za możliwość wcześniejszego otrzymania Państwa zgłoszeń, co pozwoli nam jak najlepiej zaplanować nadchodzące wydarzenie. Wraz z linkiem do programu konferencji osoby, które zgłosiły uczestnictwo otrzymają dane do połączenia internetowego.
Równocześnie serdecznie zapraszamy do zgłoszenia wystąpień (15 do 20 min) poprzez przesłanie tytułu, autorów i streszczenia (max 3 strony z
ilustracjami w pliku Word *.doc lub *.docx) na adres barbog@chem.uw.edu.pl w terminie do 10.11.2021. Streszczenia zostaną opublikowane w postaci broszury, która dostępna będzie wyłącznie elektronicznie z naszej stałej strony: https://analizazabytkow.pl/ 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, AChwOZ’XXI.
Komitet Naukowy AChwOZ’XXI oraz Komitet Organizacyjny AChwOZ’XXI

Patron konferencji:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – NIMOZ
Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl